Takarbeid, membran og blåseisolasjon

Tette tak og varme boliger

Innlandet Tak og Isolasjon AS  er autorisert for mange typer oppdrag innen bransjen og har eget, velutstyrt blikkenslagerverksted i Lom, Oppland.

Om det er noe spesielt du ønsker utført – ta kontakt!

Våre tjenester

Blåseisolasjon, blikkenslagertjenester, taktekking, membran, radonsperre med mer.

Innlandet tak og isolasjon AS er medlem av Takringen.

Blikkenslager

Vi produserer, monterer, moderniserer og reparerer alt fra fasade, nedløp, pipehatter og tak på bygninger. Vi har eget blikkenslagerverksted og løser mange ulike oppdrag for våre kunder.

Blåseisolasjon

Få det varmere og spar mye tid og penger ved å benytte blåseisolasjon. Egner seg veldig godt for å isolere yttervegg, tak og loft.  Du kan få redusert strømregningen med så mye som 15 til 25 prosent avhengig av klima og eksisterende isolasjon.

radonsperre

Radonsperre, også kalt radonmembran, brukes forebyggende i tiltak mot inntrengning av helseskadelig radongass. Vi benytter kun radonsperrer med SINTEF Teknisk Godkjenning og som sveises sammen i skjøtene. Ved montering er man relativt uavhengig av temperatur og nedbør.

Membraner

En membran er et robust asfalt- eller PVC-belegg som legges helt eller delvis tildekket i en konstruksjon for å hindre vann eller annen væske i å trenge ned i underliggende rom eller konstruksjon.

Grønne tak

Vi har lang tradisjon med grønne tak i Norge i form av torv på skråtak. I de senere år har grønne og flate tak fått stadig større utbredelse, på blant annet bolighus og boligblokker, offentlige bygg og næringsbygg.

flate tak

Flate tak har fall på 0° – 6° og blir oftest tekket med asfalt eller PVC banebelegg. Innlandet tak og isolasjon AS har lang erfaring med flate tak. Både asfalt takbelegg og PVC takbelegg har ved normale forhold en «levetid» på 30 år eller lenger.

skrå tak

Nesten alle skråtak har utvendig avløp med takrenner og nedløpsrør. Den vanligste formen for skråtak i Norge er saltak, som har fall til to sider. Sjeldnere er valmtak, som har fall til fire sider. Det finne svært mange produkttyper for tekking av skråtak.

Våtromsmembran

PVC våtromsmembraner har gjerne en tykkelse på 1,5 mm og med kjerne av glassfilt, som gjør dem robuste og helt dimensjonsstabile. Skjøter og detaljer sveises med varmluft, som har samme styrke som membranen i seg selv. Vi er autorisert for legging av våtromsmembran. 

Utleie av lift

Ta kontakt for tilbud.

Innlandet tak og isolasjon AS til tjeneste i Gudbrandsdalen, Oppland og Innlandet.

Vi betjener private boliger, hytter og næringsbygg, fortrinnsvis i Lom, Skjåk, Vågå, Otta, Dombås, Dovre, Lesja, Gudbrandsdalen, Oppland og Innlandet.

Tor Lund, Innlandet tak og isolasjon AS i Lom.

KONTAKT OSS 

Alle feltene må fylles inn for at skjemaet kan sendes.

Jeg er interessert i